Prin existenta a doua tipuri de imprumuturi ce pot fi acordate membrilor CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie, se asigura posibilitatea acestora de a alege cea mai buna varianta de finantare, adaptata nevoilor de moment ale solicitantilor in conformitate cu prevederile statului si ale normelor de creditare din sectiunea documente/alte documente.

Documentele necesare obtinerii imprumuturilor sunt:

Pentru titular:
 • Adeverinta de venit imprumutat, formular tipizat, completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
 • Declaratia privind angajamentul de plata al imprumutatului, formular tipizat care se completeaza de catre imprumutat si se confirma datele inscrise de catre unitatea la care lucreaza (daca este salariat) si / sau de reprezentatul C.A.R. ( daca este pensionar).
 • BI/CI titular;
 • Talon de pensie (in cazul pensionarilor) ;
Pentru giranti:
 • Adeverinta de venit girant (fideiusori) completata, semnata si stampilata de unitatea la care lucreaza (nu e cazul pentru pensionari);
 • Declaratia privind angajamentul de plata al girantului, formular tipizat care se completeaza de catre girant si se confirma datele inscrise de catre unitatea la care lucreaza (daca este salariat) si / sau de reprezentatul C.A.R. ( daca este pensionar).
 • Copie BI/CI girant care se certifica "conform cu originalul" sub semnatura si stampila de catre unitatea la care sunt salariati sau de catre fiecare titular al actului de identitate doar sub semnatura. Talon de pensie in original ( daca este pensionar ) sau copie certificate "conform cu originalul" de catre fiecare titular al cuponului de pensie sub semnatura.
Mentiuni
 • Girantii trebuie sa fie , de regula , membri ai CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie
 • Fiecare imprumut va fi solicitat printr-o cerere scrisa pe formular tipizat.
 • Toate formularele se gasesc la punctele de lucru ale CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie, iar adeverinta de angajament poate fi descarcata si de pe site (sectiunea Documente). Pentru membrii salariati adeverintele de angajament trebuie semnate (de conducatorul unitatii si contabil) si stampilate.
 • Girantii au obligatia sa se prezinte la sediul CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie in vederea semnarii contractului.
 • Dobanzile acordate fondurilor sociale si cele aplicate imprumuturilor sunt stabilite in conferinta CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie.
Avantaje
 • Dobanda se calculeaza si se incaseaza lunar la soldul imprumutului si doar pentru perioada in care a fost folosit imprumutul;
 • Nu se percep comisioane de acordare a imprumuturilor, comisioane la depuneri fond social sau la retrageri fond social;
 • Nu se percep comisioane de rambursare in avans a imprumuturilor, indiferent daca este vorba de o rambursare partiala sau integrala;
 • Acordarea imprumutului in 24 de ore in functie de lichiditatile si posibilitatile CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie;
 • Posibilitatea acordarii imprumutului in perioada imediat urmatoare inscrierii;