CONVOCARE
Consiliul Director a hotărât în ședința din 21.03.2023 amânarea organizarii Conferinței anuale de dare de seamă și alegeri a C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație în data de 31.03.2023, ora 14, în Sala Mică a Centrului de Cultură și Arte "George Topârceanu" (Casa de Cultură), din Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor, nr. 59.
ORDINEA DE ZI PROPUSĂ
pentru lucrarile Conferinţei Casei de Ajutor Reciproc Învăţământ Curtea de Argeş - Asociațiedin data de 31.03.2023:
1.- Raport privind activitatea desfasurată de C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație şi de Consiliului director, pe perioada mandatului în anul 2022;
2.- Raportul de gestiune privind activitatea financiar-gestionară desfăşurată în anul 2022 prin prezentarea Bilanţului contabil al de C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație, aprobarea repartizării excedentului realizat, precum şi a dobănzii (beneficiului) la fondurile sociale ale membrilor de 4%/an;
3.- Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea desfăşurată şi rezultatul verificărilor efectuate în anul 2022;
4.- Prezentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație pentru anul 2023, precum şi aprobarea dobanzii (beneficiului) la fondurile sociale ale membrilor, calcularea acesteia prin aplicarea procentului la fondul social mediu din anul 2023, precum și acordarea acesteia în cursul anului membrilor ce se retrag din C.A.R. Contabilizarea dobânzii (beneficiului) acordate la fondurile sociale în cursul anului 2023 se va face prin contul 1291;
5.- Discuții pe marginea materialelor prezentate;
6.- Supunerea la vot a materialelor prezentate;
7. - Prezentarea, discutarea şi aprobarea noului Statut al C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație, având drept ghid Statutul cadru transmis de UNCARS prin UJCAR;
8. - Aprobarea activitatății Consiliului director și ai Comisiei de cenzori, descărcarea de gestiune și încetarea mandatului membrilor acestora;
9. - Alegerea organelelor de conducere şi control ale C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație;
10. - Alegerea candidaţilor C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație pentru organele de conducere şi control ale U.J.C.A.R. Argeş;
11. - Alegerea delegaţilor la Conferinţa U.J.C.A.R. Argeş;
12. - Adoptarea Hotărârii Conferinţei C.A.R. şi a Actului adiţional de modificare a Statutului C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație;
            Membrii C.A.R. care doresc să candideze pentru o funcție în structurile de conducere sau control trebuie sa își depună candidatura pentru funcția respectivă printr-o scrisoare de intenție însoțita de Curriculum vitae până la data de 27.03.2023, ora 12, în conformitate cu Regulamentul și normele privind organizarea conferinţei, precum și alegerea organelor de conducere și control la C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație.
Președinte,
Profesor Gheorghe Nicuț
          Materialele Conferintei pot fi studiate pe pagina de mai jos
                                                        https://cararges.ro/membri/conferinta/buletin

 

Despre noiCum a inceput totul

    Casa de ajutor reciproc CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie si-a inceput activitatea inca din anul 1946 in Curtea de Arges. Activitatea noastra consta in sprijinirea financiara a membrilor nostri atunci cand acestia au nevoie. Afla mai multe...

Cu ce va putem ajuta ? Imprumut in doar 24 de ore

    Va putem sprijini cu imprumuturi oferindu-va banii pana in 24 de ore. Imprumuturile pot avea o valoare maxima de pana la 50.000 RON si pot fi incheiate pe o perioada de maxim 60 de luni. Afla mai multe...

Simulare rata ?Variante de imprumuturi

    Foloseste calculatorul de imprumut pentru a stii exact durata imprumutului si suma ce trebuie inapoiata pe parcursul imprumutului. Acesati aceasta pagina pentru simulare