CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie, constituită pe durată nedeterminată, este o asociaţie fără scop patrimonial (non profit), organizată prin asocierea pe baza liberului consimţământ al membrilor săi, în vederea întrajutorării si sprijinirii materiale prin acordarea de imprumuturi financiare acestora.
     Obiectul de activitate al casei il constituie acordarea de imprumuturi membrilor sai, cu dobanda care se reintoarce la fondul social al acestora, dupa deducerea cheltuielilor si constituirea fondurilor statutare.
     CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie a fost infiinţat in 5 aprilie 1952, din iniţiativa cadrelor didactice din orasul Curtea de Argeş, având la început un numar redus de membri, cei mai mulţi fiind salariaţi din învăţământ din fostul raion care cuprindea orasul Curtea de Argeş, precum şi cele 20 de comune aferente de pe Valea Topologului, Valea Argesului, Valea Vâlsanului si Valea Doamnei.
     A funcţionat în diferite locaţii, clădirea fostului raion, apoi în Şcoala Generală Nr.1 ( Carol I ) pâna in anul 1964, când odata cu construirea Şcolii Generale Nr. 4 ( Mircea cel Batrân ) a primit o camera de 18 mp, rămânând in această locaţie până in anul 2002, când datorită creşterii numărului de membri, Consiliul Director de atunci a supus Conferinţei aprobarea cumpărării actualului sediu în Curtea de Argeş, la parterul blocului E11 din strada Banu Mărăcine, cu intrare din strada Nevers (vis-à-vis de Finanţele Publice), sediu care conferă condiţii optime pentru salariaţi şi membri.
     În prezent membrii sunt în majoritate bugetari din unităţile de învăţământ din zonă, din primării, sistemul sanitar, cadre M.I. si pensionari foşti salariaţi care au dorit să rămână în continuare membri noştri. Acum CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie acordă împrumuturi in condiţii avantajoase şi destul de repede, poate chiar şi în aceeaşi zi în care au fost depuse documentele pentru îmrumut de catre îmrumutat, în funcţie de lichidităţile existente.
     Activitatea noastra are la bază, în conformitate cu prevederile Satutului, urmatoarele obiective :

  • întrajutorarea între membri săi, prin acordarea de împrumuturi cu dobândă;
  • protejarea fondurilor sociale ale membrilor prin acordarea de beneficiu;
  • asigurarea aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;
  • asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
  • acordarea, în cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces nerambursabil în sumă de 500,00 lei, urmaşilor acestuia.

     Buna activitate a CAR INVATAMANT Curtea de Arges - Asociatie s-a concretizat si în clasarea permanent în primele 5 case de ajtor reciproc din judeţul Arges, ca cele mai performante.