CONVOCARE CONFERINTA 2023

CONVOCARE
Consiliul Director al C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație convoacă Conferința de dare de seamă și alegeri pe data de 08.09.2023, ora 14, în Sala Mare a Centrului de Cultură și Arte "George Topârceanu" (Casa de Cultură), din Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor, nr. 59.

ORDINEA DE ZI PROPUSĂ
pentru lucrarile Conferinţei Casei de Ajutor Reciproc
Învăţământ Curtea de Argeş - Asociație
din data de 08.09.2023:

1.- Raport privind activitatea desfasurată de C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație şi de Consiliului director, pe perioada mandatului martie 2019 – august 2023;
2.- Raportul de gestiune privind activitatea financiar-gestionară desfăşurată în anul 2022 prin prezentarea Bilanţului contabil al de C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație, aprobarea repartizării excedentului realizat, precum şi a dobănzii (beneficiului) la fondurile sociale ale membrilor de 4%/an;
3.- Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea desfăşurată şi rezultatul verificărilor efectuate în anul 2022;
4.- Prezentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al C.A.R. Învăţământ Curtea de Argeş – Asociație pentru anul 2023;
5.- Prezentarea Raportului de expertiză extrajudiciară (audit)
6.- Discuții pe marginea materialelor prezentate;
7.- Supunerea la vot a materialelor prezentate;
8.- Prezentarea, discutarea şi aprobarea noului Statut al C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație, având drept ghid Statutul cadru transmis de UNCARS prin UJCAR Argeș;
9.- Aprobarea activitatății Consiliului director și ai Comisiei de cenzori, descărcarea de gestiune și încetarea mandatului membrilor acestora;
10.- Aprobarea infiițarii funcției de președinte de onorific al C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație în conformitate cu prevederile Art.21.7., Art.22.2 și Art. 24.17 din noul Statut și nominalizarea/alegerea domnului Nicuț Gheorghe pentru această funcție;
11 - Alegerea organelelor de conducere şi control ale C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație pentru mandatul septembrie 2013 – martie 2027;
12.- Adoptarea Hotărârii Conferinţei C.A.R. şi a Actului adiţional de modificare a Statutului C.A.R. Învățământ Curtea de Argeș – Asociație.

            Intrarea membrilor C.A.R. in sala de sedinta, precum si exercitarea dreptului de vot al acestora se va face in baza C.I.
Materialele Conferinței pot fi studiate pe pagina: https://cararges.ro/membri/conferinta/buletin

Sharuieste aceasta postare: