Conferinta 2023

 Consiliul director al C.A.R. Invatamant Curtea de Arges – Asociatie, in sedinta din 28.03.2023, a hotarat amanarea pentru o perioada de 3 luni a organizarii Conferintei de dare de seama si alegeri, pana dupa efectuarea unui audit extern (expertiza contabila extrajudiciara), in vederea verificarii activitatii financiar-contabile desfasurata de salariati in perioada ianuarie 2021- martie 2023. Expertiza a fost solicitata pentru a oferi membrilor C.A.R. o imagine fidela a activitatii Consiliului director la finalul mandatului si a avut la baza urmatoare obiective:
- Obiectiv nr. 1: sa se verifice daca s-au respectat normele si reglementarile in vigoare pentru activitatea
desfasurata in perioada 01.01.2021-31.03.2023;
- Obiectiv nr. 2: sa se verifice modalitatea de calcul a dobanzilor la creditele acordate pe aceeasi
perioada;
- Obiectiv nr. 3: sa verifice expertul nivelul taxelor si cotizatiile platite către filiala judeteana, dar si cele
achitate de catre membrii;
- Obiectiv nr. 4: sa se verifice daca au fost demarate actiunile de recuperare a sumelor restante prin
instantele judecatoresti la termen;
- Obiectiv nr. 5: sa se verifice daca au fost respectate normele si legislatia in vigoare pentru activitatea
unitatii in perioada 01.01.2021-31.03.2023;
          Expertiza contabila extrajudiciara s-a efectuat in perioada 15 mai – 14 iunie 2023, iar concluziile raportului  pot fi consultate pe site la sectiunea „Conferinta” ( https://cararges.ro/membri/conferinta ).
          Astfel, in sedinta din 30.06.2023, Consiliul director a aprobat, cu 4 voturi pentru si un vot importiva, prelungirea amanarii organizarii Conferintei anuale pana la data de 8 septembrie 2023, ora 14, motivul invocat fiind ca salariatii din invatamant sunt plecati in concediu si nu pot participa la sedinta. Mai multe detalii privind reconvocarea si oraganizarea lucrarilor Conferintei, precum si Regulamentul privind alegerea organelor de conducere si control ale C.A.R. Invatamant Curtea de Arges – Asociatie vor fi transmise in timp util prin e-mail la unitatile in care membrii C.A.R. isi desfasoara activitatea, precum  si afisate la sediul C.A.R. si pe site.

          Unul din punctele de pe Ordinea de zi ale Conferintei din 08.09.2023 este “Aprobarea noului Statut al C.A.R. Invatamant Curtea de Arges – Asociatie, având drept ghid Statutul cadru transmis de UNCARS prin UJCAR Arges”. In cest sens, va facem cunoscut faptul ca modificarile aduse de-a lungul timpului la Statutul C.A.R. de la infiintare si pana in prezent, acestea fiind in numar de 8 (1952, 1997, 2002, 2008, 2014 2015, 2019, 2020), au cuprins doar modificari aduse in conformitate cu prevederile legale obligatorii si alinieara la Statutul cadru din sistemul caselor de ajutor reciproc, precum si modificari la componenta Consiliului director si a Comisiei de cenzori, dar niciodata nu au vizat modificarea denumirii de “Casa  de Ajutor Reciproc Invatamant Curtea de Arges”.  
 
          Aceasta denumire a fost solicitata si inregistrata si la Ministerul Justitiei si nicio alta institutie nu poate primi aceasta titulatura.
           Modificarea denumirii ar fi posibila doar prin vointa membrilor si cu respectarea prevederilor statutare, dar ar atrage dupa sine un lung sir de aprobari si efectuarea inregistrarii modificarii la institutiile de stat (Ministerul Justitiei, Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul de Finante, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Primaria mun. Curtea de Arges, Casa Nationala de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate,…), precum si la institutiile cu care C.A.R colaboreaza (banci, furnizori, unitatile unde ratele membrilor  se retin pe statele de salarii…), iar acest lucru necesita o justificare foarte plauzibila si amanuntita.
          Astfel, modificarile aduse Statutului casei, trecute si viitoare, nu au vizat si nu vor viza niciodata modificarea titulaturii si/sau afectarea patrimoniului C.A.R., ci doar modificari de functionare conform legilor in vigoare, precum si aliniera acestuia la prevederile Statutului cadru al caselor de ajutor reciproc, emis si aprobat de Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatiolor din Romania, din care C.A.R. Invatamant Curtea de Arges – Asociatie face parte  prin afilierea la Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Arges.    

Sharuieste aceasta postare: